UKS JasieniakMłodzieżowa SiatkówkaMłodzieżowa Siatkówkalogo

Strona główna   Kontakt   Zaloguj


Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak" działa
przy Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku.ul. Stolema 59, 80-177 Gdańsk
tel./fax 058 322-15-25

Menu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Menu
Imprezy

XVIII Rodzinny, Osiedlowy Turniej Dw?jek Siatkarskich o Puchar Rady Dzielnicy Jasie?.
  (2017-11-12)

XVIII Rodzinny Turniej Dw?jek Siatkarskich o Puchar Rady Dzielnicy Jasie?. MIEJSCE: SP NR 85 DATA: 11.11.2017 W SOBOT? W GODZINACH: 10:00 - 15:00 ORGANIZATOR: RADA DZIELNICY JASIE?, UKS JASIENIAK I SP NR 85 UCZESTNICTWO: W zawodach startuj? pary: rodzic + dziecko. Nie ma ogranicze? wiekowych. W wyj?tkowych przypadkach po wcze?niejszym uzgodnieniu z s?dzi? g??wnym zawod?w w turnieju mog? bra? udzia? inne pary np. rodze?stwo. Pary nieregulaminowe, po zako?czeniu eliminacji bez wzgl?du na wynik mog? gra? tylko w finale B. R?wnolegle b?d? si? toczy?y 2 turnieje. Jeden dla rodzic?w i dzieci ze szk?? podstawowych oraz drugi dla rodzic?w i dzieci starszych. Wymiary boiska: 4,5 m szeroko?? x 7 d?ugo?? Wysoko?? siatki 215 cm dla podstaw?wki i 230 ( gimnazjum + starsi.) CEL: Popularyzacja siatk?wki w?r?d mieszka?c?w osiedla Jasie?. Aktywny wypoczynek z w?asnym dzieckiem. Integracja spo?eczno?ci lokalnej. Spos?b przeprowadzania spotka?: GRAMY jednego seta do 25. Obowi?zuje przewaga 2 punkt?w. Zasady gry: Obowi?zuj? przepisy gry w pi?k? siatkow? oraz cykliczno?? wykonywania zagrywki. Dzieci z klas III i m?odsze mog? wprowadza? pi?k? do gry sposobem g?rnym spoza linii trzech metr?w. Dzieci te mog? pi?k? z?apa? ale musz? przebi? na drug? stron? siatki lub do repliki zegarków omega rodzica sposobem g?rnym. Dzieci z klas IV zagrywka z za ???tej linii (5 metr) Dziewcz?ta z klas V podczas wykonania zagrywki mog? przekroczy? lini? ko?cow? boiska. Rodzice graj?cy z dzie?mi z podstaw?wki nie mog? atakowa? pi?ki. Dozwolone jest kiwni?cie, plas bez wyskoku i blok. W grupie gimnazjum nie ma ogranicze? dla rodzic?w Nie wolno blokowa? zagrywki. Ka?de dotkni?cie siatki to b??d. Gramy w grupach Ka?da grupa rozgrywa swoje spotkania na jednym boisku. W grupach gramy systemem ka?dy z ka?dym. Po sko?czonym meczu zawodnicy wpisuj? sw?j wynik do tabeli, kt?ra wisi na ?cianie. ?ycz? wszystkim dobrej zabawy. Wst?p wolny. Zapisy w dniu zawod?w.


Stopka