UKS JasieniakMłodzieżowa SiatkówkaMłodzieżowa Siatkówkalogo

Strona główna   Kontakt   Zaloguj


Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak" działa
przy Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku.ul. Stolema 59, 80-177 Gdańsk
tel./fax 058 322-15-25

Menu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Menu
Obozy

Siatkarki i siatkarze z naszego klubu uczestniczą w programie PROFIS Sport bez uzależnień.
  (2021-11-08)

Siatkarki i siatkarze z naszego klubu uczestniczą w programie PROFIS Sport bez uzależnień. W ramach realizowanych zadań prowadzimy systemowe szkolenie sportowe czego efektem będzie wzrost umiejętności technicznych dzieci i młodzieży. Prowadzone są działania z zakresu profilaktyki uzależnień czego efektem będzie wzrost świadomości dzieci, młodzieży i ich rodziców a co za tym idzie zdrowsze społeczeństwo. Poprzez swoje działania propgujemy zdrowy styl życia Przeprowadziliśmy warsztaty na temat szkodliwości używek, narkotyków i alkoholu. Warsztaty prowadzimy we wszystkich grupach 15 minut przed treningiem w każdej grupie oraz na obozach. Prowadzone są one przez trenerów na podstawie PODRĘCZNIKA INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ Profis ? sport bez uzależnień, 15-minutowe interwencje behawioralne tzw. kwadranse profilaktyczne na których podejmujemy z podopiecznymi dyskusję na temat wartości, postaw i zachowań, których przejawianie w codziennym życiu ogranicza ryzyko zachowań niepożądanych, skutkujących uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Pełnimy funkcję informacyjną, dostarczenie wiedzy na temat skutków zachowań ryzykownych i możliwości dokonywania racjonalnego wyboru, edukacyjną, pomoc w rozwijaniu umiejętności psychologicznych i społecznych, dostarczanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, działań alternatywnych, pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb np. sukcesu, przynależności oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w pozytywną działalność sportową z wykorzystaniem inicjatyw, interwencji behawioralnych. Działania profilaktyczne realizujemy na podstawie Podręcznika Interwencji Profilaktycznej PROFIS Sport bez uzależnień. Efektem naszych działań będzie: większa świadomość dzieci, młodzieży na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków a co za tym idzie mniejsze problemy społeczeństwa w przyszłości. Zaszczepimy w naszych dzieciach, młodzieży a również w ich rodzicach potrzebę ruchu, zdrowego stylu życia. Mam nadzieję, że efektem naszej pracy będzie wychowanie młodzieży, która pokocha siatkówkę. W przyszłości część z nich będzie w kadrze Polski, pozostali zostaną kibicami siatkówki, którzy z przyjemnością po pracy spędzą czas grając w siatkówkę z przyjaciółmi lub własnymi dziećmi. Efektem naszej pracy będzie radość dzieci. Zaspokoimy ich potrzebę przebywania w grupie, potrzebę odnoszenia zwycięstw, radzenia sobie z porażką i stresem. Nauczymy dzieci i młodzież współpracy w grupie.


Stopka